Nič vas
ne stane,
da ste
dobrodelni.

Podatki o davčnem zavezancu:

Davčna številka

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije*

Davčna številka
Odstotek (%)

* Vsi davčni zavezanci imate možnost odločanja o svoji dohodnini. Do 0,5 odstotka lahko namenite eni izmed organizacij iz seznama upravičencev do donacije dohodnine.